CERTYFIKACJA PRODUKTÓW i PRODUKCJI

↓ Wyprzedzamy wymagane standardy ↓

Najlepiej i najwszechstronniej przebadane produkty konopne

Badania i certyfikacje zarówno produktów jak i procesu produkcyjnego

1 | FDA – Self- Affirmed GRAS, dopuszczenie do produkcji i obrotu środków spożywczych i suplementacyjnych (USA)
2 | KE / EFSA – Novel Food, dopuszczenie do produkcji i obrotu środków spożywczych i suplementacyjnych (Unia Europejska)
3 | FSA – Novel Food, dopuszczenie do produkcji i obrotu środków spożywczych i suplementacyjnych (Wielka Brytania)
4 | GIS / PIS – Rejestr zakładów podlegających kontroli organów PIS, dopuszczenie do produkcji i obrotu środków spożywczych i suplementacyjnych (Polska)
5 | HACCP (SGS) – Proces produkcji, analiza zagrożeń i krytyczny punkt kontroli
6 | GHP (SGS) – Proces produkcji, dobra praktyka higieniczna
7 | GMP (SGS) – Proces produkcji, dobra praktyka wytwarzania
8 | Niezależne laboratoria naukowe – Zawartość kannabinoidów, cykle badań produktów na zawartość kannabinoidów i innych substancji
9 | Testowanie każdej partii wyrobu pod kątem czystości – na obecność m.in.: drobnoustrojów, pestycydów, metali ciężkich, drożdży/pleśni, alfatoksyn, glifosatu.
10 | NIL – Badania nad skutecznością leczenia, rozpoczęte badania kliniczne (leki)
11 | Certyfikacje: Organic (FDA), Organic (EU), Non GMO, Kosher
12 | Certyfikat Autentyczności Produktu (CoA), Karta Charakterystyki Produktu (MSDS)

Spełniamy międzynarodowe standardy certyfikacji

Produkty VHO Group uzyskały certyfikacje poniższych instytucji

cert_fda_gras

Samopotwierdzony status GRAS (FDA)
“Generally Recognized as Safe”
“Produkt powszechnie uznany za bezpieczny”

Instytucja wydająca: FDA | U.S. Food & Drugs Administration
Lokalizacja: USA, Kanada
Rodzaj: Dopuszczenie do obrotu jako bezpiecznego produktu spożywczego / suplemetacyjnego
Obowiązuje od: 2022.01.17

Status GRAS jest wymagany dla składników żywności i napojów jako gwarancja bezpieczeństwa. Status GRAS oleju konopnego VHO Group zapewnia naszym klientom wybieg do rozszerzenia się z suplementów diety na nową żywność funkcjonalną, obejmującą korzyści płynące ze wsparcia fitokannabinoidów w systemie endokannabinoidowym organizmu (ECS).

cert_eu_xx

Novel Food – Unia Europejska
“Novel Food”
“Nowa żywność – superfood”

Instytucja wydająca: Komisja Europejska | EFSA – European Food Safety Authority
Lokalizacja: Unia Europejska
Rodzaj: Dopuszczenie do obrotu jako bezpiecznego produktu spożywczego / suplemetacyjnego
Obowiązuje od: 2022.

Nowa żywność (Novel Food) – rodzaj żywności, która definiowana jest jako żywność innowacyjna, wytworzona przy pomocą nowoczesnych technologii i procesów produkcyjnych. W terminologii UE tym terminem określa się również żywność tradycyjnie spożywaną poza obszarem Unii Europejskiej.
Żywność oraz składniki żywności, które podlegają rozporządzeniu nie mogą:
– zagrażać zdrowiu konsumentów,
– wprowadzać konsumentów w błąd,
– różnić się od żywności lub składników żywności, które mają zastąpić, w takim stopniu, że ich spożycie byłoby niekorzystne odżywczo dla konsumentów.

cert_uk_xx

Novel Food – Wielka Brytania
“Novel Food”
“Nowa żywność – superfood”

Instytucja wydająca: FSA | Food Standard Agency
Lokalizacja: Wielka Brytania
Rodzaj: Dopuszczenie do obrotu jako bezpiecznego produktu spożywczego / suplemetacyjnego
Obowiązuje od: 2022.03.28

Nowa żywność to żywność, która nie była powszechnie spożywana przez obywateli w Wielkiej Brytanii lub Unii Europejskiej (UE) przed majem 1997 r.
Żywność oraz składniki żywności, które podlegają rozporządzeniu nie mogą:
– zagrażać zdrowiu konsumentów,
– wprowadzać konsumentów w błąd,
– różnić się od żywności lub składników żywności, które mają zastąpić, w takim stopniu, że ich spożycie byłoby niekorzystne odżywczo dla konsumentów.

cert_gis_1

GIS – Dopuszczenie do obrotu – Polska
“Główny Inspektorat Sanitarny”
“Państwowa Inspekcja Sanitarna”

Instytucja wydająca: GIS – PIS | Państwowa Inspekcja Sanitarna
Lokalizacja: Polska
Rodzaj: Dopuszczenie do obrotu jako bezpiecznego produktu spożywczego
Obowiązuje od: 2017.04.24

Poświadczenie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (środków spożywczych, w tym oleju konopnego)  oraz wpisania do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli  organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Standaryzacja laboratorium i produkcji

Nasze laboratorium i zakład produkcyjny spełniają najwyższe normy jakości

cert_sgs_haccp

HACCP Codex Alimentation (SGS)
“Hazard Analysis and Critical Control Point”
“Analiza zagrożeń i krytyczny punkt kontroli”

Instytucja wydająca: SGS Certification and Business Enhacement
Lokalizacja: Unia Europejska, USA, Polska
Rodzaj: Certyfikacja standardów i jakości produkcji
Obowiązuje od: 2020.08.07

Certyfikacja procesów postępowań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością. System ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących.

cert_sgs_ghp

GHP Codex Alimentarius Commision (SGS)
“Good Hygienic Practice”
“Dobra praktyka higieniczna”

Instytucja wydająca: SGS Certification and Business Enhacement
Lokalizacja: Unia Europejska, USA, Polska
Rodzaj: Certyfikacja standardów i jakości produkcji
Obowiązuje od: 2020.08.07

Certyfikacja działań, które muszą być podjęte, i warunki higieniczne, które muszą być spełniane i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności. Wymagania dobrej praktyki higienicznej obejmują: dobór odpowiedniego wyposażenia technicznego; lokalizację i otoczenie zakładu produkcji żywności; procedurę mycia, dezynfekcji, konserwacji maszyn i urządzeń; rozmieszczenie pomieszczeń i wyposażenia w zakładzie; stosowanie odpowiednich procedur i operacji technologicznych; szkolenie i higienę osobistą pracowników; zapewnienie bezpieczeństwa mikrobiologicznego i odpowiedniej jakości wszystkich surowców.

cert_sgs_gmp

GMP Codex Alimentarius Commision (SGS)
“Good Manufacturing Practice”
“Dobra praktyka wytwarzania”

Instytucja wydająca: SGS Certification and Business Enhacement
Lokalizacja: Unia Europejska, USA, Polska
Rodzaj: Certyfikacja standardów i jakości produkcji
Obowiązuje od: 2020.08.07

Certyfikacja zestaw standardów stosowanych w produkcji przemysłowej, zwłaszcza w branży farmaceutycznej i spożywczej.  Zasady tezapewniają wysoką jakość i czystość materiałów użytych do produkcji danego wyrobu oraz pełną kontrolę nad pochodzeniem, jakością surowców i całym procesem produkcyjnym. Stosowanie tych zasad podnosi poziom bezpieczeństwa produktów konsumenckich. Do głównych działań GMP należą: utrzymanie wymaganej higieny w środowisku naturalnym; zapewnienie właściwych warunków w trakcie magazynowania sprzętu technicznego, czynników chemicznych oraz produktów spożywczych; dbanie o dobry stan techniczny całego zakładu produkcyjnego; działania zabezpieczające przed plagami owadów i gryzoni w zakładzie; optymalne rozmieszczenie, oświetlenie oraz wentylacja oddziałów produkcyjnych i magazynów; utrzymanie gospodarki wodno-ściekowej; kontrola pracowników zakładu pod kątem ich stanu zdrowotnego.

Badania produktów i badania kliniczne w niezależnych instytucjach badawczych

Badania zawartości kannabinoidów oraz badania kliniczne skuteczności oddziaływania

cert_coa

Seal of Excellence
“Jakość, Autentyczność i Czystość produktu”

Produkt jest oczyszczany i badany pod kątem obecności i identyfikacji związków chemicznych za pomocą HPLC (high-performance liquid chromatography) – wysokosprawnej chromatografii cieczowej.

Jako jedeyny producent na rynku do kazdej partii produktów dostarczamy na żądanie pełną dokumentację:
+ Certyfikat Autentyczności Produktu (CoA)
+ Karta Charakterystyki Produktu (MSDS)
+ Badania na obecność:
– drobnoustrojów,
– pestycydów,
– metali ciężkich,
– drożdży/pleśni,
– alfatoksyn,
– glifosatu.

certyfikaty_umcs_1

Zawartość kannabinoidów (UMCS)
“Certyfikat autentyczności produktu (CoA)”

Wykonywany dla każdej partii produktu.

Certyfikat analizy (z ang. Certificat of Analysis, w skrócie CoA) to potwierdzony i podpisany dokument, który pokazuje wyniki badań przeprowadzonych na produkcie. Testy wykonuje się w różnych celach, niektóre z nich to: stwierdzenie ilości kannabinoidów, zanieczyszczeń mikrobiologicznych, analiza profilów terpenowych, stwierdzenie zanieczyszczenia pestycydami i metalami ciężkimi. Dane uwzględnione w raporcie muszą odpowiadać specyfikacji produktu i wymogom prawnym dotyczącym zanieczyszczeń.

certyfikaty_hemplab_1

Zawartość kannabinoidów (HempLab)
“Certyfikat autentyczności produktu (CoA)”

Wykonywany dla każdej partii produktu.

Certyfikat analizy (z ang. Certificat of Analysis, w skrócie CoA) to potwierdzony i podpisany dokument, który pokazuje wyniki badań przeprowadzonych na produkcie. Testy wykonuje się w różnych celach, niektóre z nich to: stwierdzenie ilości kannabinoidów, zanieczyszczeń mikrobiologicznych, analiza profilów terpenowych, stwierdzenie zanieczyszczenia pestycydami i metalami ciężkimi. Dane uwzględnione w raporcie muszą odpowiadać specyfikacji produktu i wymogom prawnym dotyczącym zanieczyszczeń.

certyfikaty_pestycydy_1

Zawartość pestycydów
“Raport analityczny”

Wykonywany dla każdej partii produktu.

Zawartość pozostałości pestycydów, LC/MS/MS- Tabela 2 (A)
EN 15662:2008, Oznaczanie pozostałości pestycydów metodą LC-MS/MS po uprzedniej ekstrakcji i rozdziale acetonitryle, LC-MS/MS, Oznaczanie pozostałości pestycydów metodą LC-MS/MS po uprzedniej ekstrakcji i rozdziale acetonitrylem oraz oczyszczaniu metodą dyspersyjnej SPE-Metod QuEChERS

certyfikaty_bioexpert_1

Certyfikat produkcji ekologicznej (BioExpert)
“Produkt ekologiczny”

Wykonywany dla wybranych produktów.

Rolnictwo ekologiczne określa system gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Produkcja ekologiczna łączy odpowiednie praktyki gospodarowania, wspomaga wysoki stopień różnorodności biologicznej, wykorzystuje naturalne procesy oraz zapewnia właściwy dobrostan zwierząt. Certyfikat ekologiczny (certyfikat na produkty organiczne lub biologiczne) to system gospodarowania, w którym wyklucza się stosowanie syntetycznych nawozów mineralnych, pestycydów, regulatorów wzrostu i syntetycznych dodatków paszowych. Rolnictwo to charakteryzuje się produkcją w cyklu zamkniętym gleba – roślina – zwierzę, przy zachowaniu zrównoważonego rozwoju.

Certyfikaty konsumenckie

Nasze produkty spełniają współczesne standardy bio / eco

Skontaktuj się z nami

Skontaktujemy się najszybciej, jak to będzie możliwe.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search