Pierwszy sampotwierdzony status GRAS na rynku

P

rodukt VHO Group (Verdant Nature®) we współpracy z HempFusion® osiąga kolejny kamień milowy w dziedzinie bezpieczeństwa, zgodności i jakości konopi.
Olej konopny Oleum Konopne (made in VHO Group) Panoramic Entourage® IP na rynku USA pod markami Verdant Oasis / Verdant Nature. Bogaty w fitokannabinoidy ekstrakt z całej rośliny konopi osiąga potwierdzony status GRAS.

Verdant Nature LLC, zintegrowany przemysłowy hodowca (plantator) i przetwórca konopi, we współpracy z HempFusion Inc., ogłosił dzisiaj, że Verdant Oasis® marki Panoramic Entourage® bogaty w fitokannabinoidy ekstrakt z całej rośliny konopi (VOHO Hemp Oil) uzyskał potwierdzenie „GRAS” – Generally Recognized As Safe” („Powszechnie uznany za bezpieczny”) na podstawie testów przeprowadzonych zgodnie z wytycznymi US FDA Redbook. Status GRAS został osiągnięty dzięki niezależnemu przeglądowi szeroko zakrojonych testów bezpieczeństwa przeprowadzonych na oleju konopnym VOHO przez panel toksykologów, w tym ekspertów z GRAS Associates. „FDA oczekuje, że przemysł konopny udowodni bezpieczeństwo oleju konopnego bogatego w fitokannabinoidy, a Verdant Nature odpowiedział na to wezwanie w ramach naszego zobowiązania do ustanowienia wzorca jakości i bezpieczeństwa dla prawdziwego oleju konopnego” – powiedział Carl Germano, CNS, CDN, wiceprezes Verdant Nature. „Przeprowadzono szeroko zakrojone badania toksykologiczne zgodnie z wytycznymi FDA Redbook, w tym dotyczącymi mutagenności Amesa, genotoksyczności mikrojądrowej, 14-dniowej ostrej, 90-dniowej podprzewlekłej i maksymalnej tolerowanej dawki. Przegląd i ocena tych badań oraz NOAEL (brak zaobserwowanych skutków ubocznych) zostały opublikowane w recenzowanym czasopiśmie naukowym PLOS One (1) Status GRAS jest wymagany dla składników żywności i napojów jako gwarancja bezpieczeństwa. „Status GRAS oleju konopnego VOHO zapewnia naszym klientom wybieg do rozszerzenia się z suplementów diety na nową żywność funkcjonalną, obejmującą korzyści płynące ze wsparcia fitokannabinoidów w systemie endokannabinoidowym organizmu (ECS)” – powiedział pan Germano. „Ta niezależna recenzja dodatkowo zapewnia naszym klientom cel numer jeden Verdant Nature, jakim jest dostarczanie bezpiecznego i legalnego oleju konopnego bogatego w fitokannabinoidy jako wzorca jakości w ogromnym morzu wątpliwych produktów. W rzeczywistości wiele produktów reklamowanych jako ekstrakty z konopi to w rzeczywistości produkty marihuany, zgodnie z testami genetycznymi opublikowanymi niedawno w New Phytologist, które potwierdzają, że wiele produktów z konopi o wysokiej zawartości CBD, które określa się jako ekstrakty z konopi, w rzeczywistości pochodzą z marihuany (2). Autorzy wnioskują, że rośliny o wysokiej zawartości CBD są genetycznie marihuaną i nie można oczekiwać, że spełnią prawną definicję konopi przemysłowych. Sugeruje to, że produkty CBD pochodzące z tych materiałów mogą być nieprawidłowo oznakowane i potencjalnie niewłaściwie oznakowane. Przeprowadzone szeroko zakrojone badania toksykologiczne są obecnie wykorzystywane w zastosowaniach nowej żywności w UE i Wielkiej Brytanii dla naszego ekstraktu z całej rośliny konopi (olej z konopi VOHO). Wszystkie nasze materiały są pozyskiwane w zakładach Verdant zarejestrowanych przez FDA, które posiadają niezależne:
– certyfikaty HACCP, GMP, GHP zgodne z SGS;
– certyfikat ekologiczny i certyfikat NOP/Organic wydany przez USDA.
Obecnie Verdant dostarcza produkt do największych i najbardziej wiarygodnych firm z branży suplementów diety, żywności i napojów oraz kosmetyków.

1. Bezpieczeństwo toksykologiczne oleju konopnego VOHO; płynny ekstrakt w stanie nadkrytycznym z nadziemnych części konopi., Dziwenka, M, Dolan L, Mitchell J (2021), PLoS ONE 16(12): e0261900. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0261900
2. Nowy zespół genomu konopi łączy podwyższony poziom kannabidiolu (CBD) z konopiami wprowadzonymi do marihuany. Grassa CJ, Weiblen GD i in., New Phytol. 2021 maj;230(4):1665-1679. doi: 10.1111/nph.17243

Oleum Konopne (made in VHO Group) na rynku USA pod markami Verdant Oasis / Verdant Nature.
Olej konopny Panoramic Entourage® IP bogaty w fitokannabinoidy ekstrakt z całej rośliny konopi osiąga potwierdzony status GRAS (FDA).

Verdant Nature, LLC jest częścią VHO Group (rynek polski i europejski pod firmami / markami: VHO Sp. z o.o. / Oleum Konopne / Oleum Konopne+ ProLine) VHO Group jest w pełni zintegrowanym w całym procesie produkcji: hodowcą (plantatorem), ekstraktorem i producentem całych roślin, Oleje konopne bogate w fitokannabinoidy, oferujące produkty, które przekraczają standardy branżowe i są dostępne w formie organicznej i konwencjonalnej USDA-NOP (formy dyspergowalne w oleju, proszku i wodzie).
Szczepy naszych nasion konopi pochodzą z certyfikowanych przez bank nasion europejskich odmian tradycyjnych konopi przemysłowych.

Autor: Carl Germano, CNS, CDN

Carl Germano, CNS, CDN, jest dietetykiem klinicznym certyfikowanym przez zarząd stanu Nowy Jork, wiceprezesem Verdant Oasis oraz częstym wykładowcą i gościem radiowym. Posiada tytuł magistra żywienia klinicznego uzyskany na Uniwersytecie Nowojorskim i ma ponad 35-letnie doświadczenie w opracowywaniu produktów i edukacji dla kilku największych firm zajmujących się suplementami witaminowymi, gdzie wprowadził innowacyjne formuły i klinicznie ważne składniki fitokannabinoidów do suplementów diety i żywności medycznej oraz napoje funkcjonalne. Płodny autor, ma na swoim koncie kilka bestsellerów, m.in. “Road to Ananda”.

Recent Posts

Leave a Comment

Skontaktuj się z nami

Skontaktujemy się najszybciej, jak to będzie możliwe.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search